Kontrollü Atmosfer Depoları Nedir?

Küreselleşen dünya tarımında, tarımsal ürünlerin depolanması, depolama sırasında doğal kayıpların giderilmesi, ürünün optimal sürelerde ve düzenli olarak piyasaya sevk edilmesi ve pazar isteklerinin karşılanması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Kontrollü Atmosfer Depolama HikayesiÜrünlerin hasat sonrası ömrünün uzatılabilmesi, soğutma sistemleri ve atmosfer kontrollü muhafaza ile mümkün olabilmektedir. Atmosfer kontrollü depolarda, ürünün etrafını saran atmosfer, normal atmosfer düzeyinden farklı olacak şekilde, ortalama gaz ilave ederek veya ortamdan gaz uzaklaştırarak değiştirilmektedir. Farklı olarak, oda içerisindeki hava bileşeninin değiştirilmesi ve değiştirilen bu havanın korunmasına yardımcı olacak gaz sızdırmazların sağlanması gerekmektedir.

Kontrollü atmosfer depolarında, ortam atmosferindeki oksijen oranının azaltılmasına bağlı olarak ürünlerin solunum hızı düşerek metabolizma yavaşlar.

Kontrollü Atmosfer Depoları Neden Kullanılmalıdır?


Günümüzde yaş meyve ve sebze üretiminde tüketici tercihi her zamankinden fazla ve pazar koşullarını belirleyici rol oynamaktadır.

1- Meyve kalitesini korumak
2- Ağırlık kayıplarını azaltmak
3- Saklama koşulunda karbondioksit ve nem oranını düzenlemek
4- Mikroorganizma faaliyetini azaltmak
5- Solunumu yavaşlatmak
6- Muhafaza süresini uzatmak

Ülkemiz, meyve ve sebze üretiminde önde gelen ülkeler arasında yer almakla birlikte, üretim sonrası kayıpların da fazlaca görüldüğünü söyleyebiliriz. Sebze ve meyveler tarladan direk tüketiciye ulaştırılmaya çalışılmakta ya da bazı ürünler geleneksel yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu amaçla soğuk hava depoları bu noktada büyük önem taşımaktadır. Gün geçtikçe kontrollü atmosfer depolarının kullanım sayılarında artma gözükmekle birlikte bu depolar modern saklama yöntemi ile etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Kontrollü Atmosfer Depolarının Avantajları 


1- İşletme ve bakım giderleri düşüktür.
2- Enerji tasarrufu bakımından avantajlıdır.
3- Depo atmosferi kontrol altında olduğundan diğer zararlı gazlar bulunmaz.
4- Ürünlerin daha uzun süre ve kalite özelliklerini koruyarak depolanmasına imkan sağlar.

Günümüzde tüketicilerin bilinçlendiği, tüketici tercihlerinin pazarı belirleyici hale geldiği bir çağdayız artık. Ticaretin globalleştiği günümüzde taze meyve ve sebzelerin en ideal şartlarda depolanması ve pazara sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle klasik depolama yöntemi yerine insana ve çevreye hiçbir zarar vermeyen, zararlı kimyasal içermeyen, ileri teknoloji depolama sistemleri için uzman ekibimiz tarafından projelendirilip verimliliği ön planda tutarak en uygun hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.