İş Sağlığı ve Güvenliği

Atlas ICS "Sıfır Kaza Felsefesi" ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı Atlas ICS için değerlidir. Atlas ICS çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir.

Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak Atlas ICS, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir.

Atlas ICS, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.