Güneş Enerji Sisteminin Soğutma Sistemlerinde Kullanımı

Güneş enerjisi, dünyada en yaygın kullanılan başlıca yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneşin enerjisi, hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ortaya çıkan enerjinin elektromıknatıssal dalgalar biçiminde uzaya yayılmasıdır.

Güneş enerjisi çevreye zarar vermeyen dünyadaki en bol ve ucuz enerji kaynağıdır. Güneşten yayılan enerji elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanılabilir ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak temiz enerji sağlar ve bu noktada önemli bir parçadır.

Günümüzde bir çok yöntem ile elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Bunlara örnek verecek olursak; 

Hidroelektrik santralleri: Nehir barajları

Termik santraller: Doğal gaz, taş kömürü, linyit, nafta, asfaltit, LNG, Fuel-oil, motorin.

Nükleer santraller

Yenilenebilir kaynaklar: Rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, hidrojen, dalga olarak sınıflandırabiliriz. 

Bu yazımızda güneş enerji sistemleri ve avantajları soğutma sistemlerinde kullanımı konusunu sizlerle yakından inceleyeceğiz aşağıdaki başlıklar hakkında bilgiler vereceğiz.

- Güneş Enerjisi Nedir?

- Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

- Güneş Enerji Sisteminin Soğutma Sistemlerinde Kullanımı

- Güneş Enerjisi Öz Tüketim Yöntemi

- Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Amortisman Süresi

Güneş Enerjisi Nedir?


Yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisidir. Bu enerjinin önemli bir bölümü hidrojenden oluşmaktadır. Bu sebeple yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinmektedir. Güneşte bulunan hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan ışıma enerjilerine güneş enerjisi denilmektedir. Bu ışınımlar güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisine çevrilmektedir.  Bunu yapan sistemlere de “Güneş Paneli Sistemi” denilmekte.

Türkiye konum itibariyle güneş enerji sistemlerine oldukça elverişli bir ülkedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne güneş panelleri hayatımıza girmektedir. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha temiz ve az maliyetli olduğu için hızla yayılmakta ve kullanılmaktadır. Dünyada her geçen gün güneş enerjisinden elektrik üretim oranı giderek artmaktadır. Günümüzde güneş paneli tarlaları, güneş paneli arazileri ve fabrika çatılarında sık sık kullanılmaktadır.

Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir?


- Güneş enerjisi en temiz ve doğaya saygılı yenilenebilen enerji kaynağıdır.

- Tükenmeyen enerji kaynağıdır.

- Enerjiye ihtiyaç duyulan hemen hemen her alanda kullanılabilir.

- İşletme maliyeti oldukça düşüktür.

- Doğal ve çevreci enerji kaynağıdır. Çevreye zararlı atıkları ya da salınımı yoktur.

- Genel ekonomik olumsuzluklardan etkilenmez.

Güneş Enerji Sisteminin Soğutma Sistemlerinde Kullanımı


Soğuk Hava Depoları ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için elektrik tüketmek zorundadır. Bu nedenle ölçek ekonomisine göre üretim süreci boyunca enerji tüketimi artmakta ve Soğuk Hava Deposu için en büyük maliyetlerden birine dönüşmektedir.

Türkiye Coğrafi konumu itibari ile Avrupa ülkelerinden daha fazla güneşlenme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden güneş enerjisi elektrik üretim sistemleri amortisman süresi ülkemizde daha kısadır. Yani güneş enerjisi sistemlerine yapılan yatırımın geri dönüşüm süresi Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında daha kısadır.


Soğuk hava deposu çatısında solar panel ile güneş enerjisi elektrik üretimi yaparak  tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca her ay ödediğiniz elektrik faturası yerine kazanç elde edebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları temiz ve sonsuz elektrik üretimi metodu ile karbon salınımını azaltabilirsiniz.

Ayrıca üretim fazlası elektrik, elektrik dağıtım kurumu ile yapılacak anlaşma sonrası elektrik dağıtım kurumuna satılabilir, elektrik satışı sonrası elektrik dağıtım kurumundan tahsil edilecek bedel işletme için ilave bir gelir kaynağı olabilmektedir.

Güneş Enerjisi Öz Tüketim Yöntemi


Güneş enerjisi öz tüketim yöntemi, Güneş Enerjisi Üretim noktası ile enerji tüketim noktasının aynı yerde olması durumunda gün içinde güneş panellerinin anlık ürettiği enerjiyi işletmede kullanılmasını ifade etmektedir.

Öz Tüketim modelinde üretim fazlası enerjinin satışı söz konusu değildir.

Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi olarak tanımlanan tüketim şeklidir.

Üretilen enerjinin mahsuplaşma veya şebekeye aktarım olmadan kullanımı. Böylece birçok evrak ve süreç ortadan kalkacaktır.

- Anlık öz tüketime göre ihtiyacın güneş panellerinden gelen enerjinin yetmemesi durumunda şebekeden enerji tamamlanır böylece kullanım konforunda kesinti olmaz.

- Dilerseniz ileri ki zamanlarda back-up ünitesi (Batarya Grupları)  kurabilir fazla üretilen enerjiyi gece tüketimi için depolayarak kullanılabilir. Bu durum şebekeye ihtiyacınızı azaltacaktır.

- Gün içinde şebekenin enerji vermemesi durumunda ( elektrik kesintisi) öz üretimle kendi elektrik ihtiyacınızı çatıda yer alan solar panel güneş enerjisi elektrik üretimi sistemi ile karşılanabilir. 

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Amortisman Süresi


Güneş Enerjisi elektrik üretimi yatırımlarında güneş enerji sistemine yapılan tüm yatırımın maliyetini karşılama süresi yani amortisman süresi enerji maliyetleri ve illerin güneşlenme süreleri dikkate alındığında fizibiliteye göre yatırımın amortisman süresi 4-5 yıl civarındadır.

Güneş enerjisi sistemlerine yapılan yatırım 20-25 yıl ekonomik ömre sahiptir ve yatırımın geri dönüşüm süresi 4- 5 yıl civarındadır.

Güneş enerjisinin kullanımı yüksek kullanıcı memnuniyeti ile özellikle soğutma sektörü olmak üzere birçok tesiste uzun yıllardır, güvenle kullanılmakta ve tercih edilmektedir.